Kootwijk Vooruit
Nieuws

NIEUWS

NieuwsbriefOngeveer eens per maand versturen we een nieuwsbrief per e-mail. Hieronder kun je de laatste 3 nieuwsbrieven downloaden. Wil je een oudere nieuwsbrief teruglezen, stuur ons dan een berichtje.

11 november 2023

In deze nieuwsbrief:


- Dorpsbijeenkomst 16 november

- Ledenvergadering 8 december

- DRINGEND bestuursleden nodig

- Sinterklaas & Kerstbomen

- Oproep eindejaarsboekje

- Verslag wijkplatform 11 oktober

- Duurzaamheidsgroep

4 oktober 2023

In deze nieuwsbrief:


- Oproep en agenda wijkplatform

17 september 2023

In deze nieuwsbrief:


- Burendag en kabouterpad

- Start klankbordgroep 27 sept

- Nadia tijdelijk gebiedsregisseur 

- Update recreatiezonering

Lees het laatste nieuws...

Start klankbordgroep

17 september 2023


Op 27 september gaat de klankbordgroep van start. Heel erg fijn dat veel mensen zich hiervoor hebben aangemeld!

Wat gaat de klankbordgroep precies doen?

Zoals jullie weten werken we als dorp samen met de gemeente aan een gebiedsagenda. De basis voor de gebiedsagenda is ons dorpsplan en daar kan elke inwoner input op leveren. Die input gaan we binnenkort ophalen met eendorpsbrede enquête. Zo kan iedereen zijn/haar mening geven over de onderwerpen die in het dorpsplan komen.

De klankbordgroep zorgt samen met het bestuur voor het opstellen van een goede en volledigeenquête. Ook vragen we de klankbordgroep om te helpen met het duiden van de uitslag van de enquête. Misschien is er een aanvullende vragenronde nodig? Of zijn uitslagen niet perse duidelijk/meerderheid? Dan kunnen we samen besluiten hoe we daarmee omgaan.

Uiteindelijk verwerken we alles in het nieuwe dorpsplan dat de klankbordgroep samen met het bestuur zal presenteren in een bijeenkomst. Voor die bijeenkomst zal het hele dorp worden uitgenodigd.

We kijken er naar uit om samen te werken aan de toekomst van Kootwijk.


Met groeten van het bestuur,
Roel, Nicolette, Corrie en Eveliene

---------------------------------------------------------------

Uitslag enquête nieuw logo

1 juni 2023


In de laatste nieuwsbrief hebben we een enquête gehouden over het nieuwe logo. De uitslag is af te lezen uit bovenstaande grafiek. Dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld. En ook erg bedankt voor de vele complimenten over de nieuwe website, dat is altijd fijn om te horen.


Met groeten van het bestuur,
Roel, Nicolette, Corrie en Eveliene

---------------------------------------------------------------

unsplash