Kootwijk Vooruit
Bestuur

BESTUUR

EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn Nicolette, Geertje, Elske en Petra. Samen vormen we het bestuur van de vereniging.


De kerntaken van het bestuur zijn: 

  1. organiseren van activiteiten in het dorp
  2. behartigen van het algemeen belang
  3. sturing geven aan de uitvoering van het dorpsplan (opvolger van het DOP)


Het bestuur is heel laagdrempelig te spreken tijdens de inloop bij elke bestuursvergadering. Kom gerust langs.


We zijn ook te bereiken op onze persoonlijke e-mailadressen. We horen graag van je!

Elske Hetebrij

Secretaris

elske@kootwijkvooruit.nl

Nicolette Bakhuisen

Voorzitter

nicolette@kootwijkvooruit.nl

Petra Bouman

Bestuurslid 

petra@kootwijkvooruit.nl

Geertje van den Brink

Penningmeester

geertje@kootwijkvooruit.nl

Rol van het bestuur

1.


Representatief


Het bestuur vertegenwoordigt de inwoners naar partijen zoals de gemeente, lokale media en andere stakeholders in het dorp.

.

2.


Verbindend


Het bestuur zoekt verbindingen, binnen én buiten het dorp, om zo samen meer te bereiken. 

Ook organiseert het bestuur activiteiten die leden met elkaar verbinden.

3.


Activerend


Het bestuur activeert dorpsgenoten en partners, zoals de gemeente, om aan de slag te gaan met onderwerpen.Hoe we werken 

Leden kunnen inlopen bij bestuur

Het bestuur vergadert eens per maand, meestal op de eerste woensdag van de maand, in het 'kerkje op de heuvel'. Leden kunnen om 19:30 uur zonder afspraak inlopen bij het bestuur. Zo is het bestuur altijd laagdrempelig toegankelijk. 

Activiteiten voor leden

Het bestuur en de feestcommissie organiseren bijeenkomsten en activiteiten voor de leden. Een activiteit die niet alleen voor leden is zal het bestuur niet organiseren. Wel kan het bestuur besluiten om te ondersteunen of samen te werken, zoals bij de jaarlijkse kerstmarkt.

Bestuur werkt voor de leden

Ruim 90% van de inwoners is lid van Kootwijk Vooruit. Het bestuur werkt voor die leden aan onderwerpen zoals de gebiedsagenda.  Dorpsbewoners die geen lid zijn kunnen zich melden als belanghebbende bij de betreffende instantie (bijvoorbeeld de gemeente).

Werkgroepen werken onderwerpen uit

Het bestuur bewaakt alle onderwerpen die spelen. Wanneer een onderwerp belangrijk is / wordt dan zal het bestuur een werkgroep starten. Zijn er geen vrijwilligers voor de werkgroep dan wordt het onderwerp mogelijk niet opgepakt.  

Ledenvergaderingen 

Het bestuur organiseert minimaal 2 keer per jaar een ledenvergadering. Wanneer er belangrijke onderwerpen zijn die niet kunnen wachten, dan organiseren we een extra bijeenkomst. De ledenvergaderingen zijn ook de plek waar de werkgroepen verslag doen van hun werk. 

Algemeen belang

Het bestuur zal altijd bewaken dat het belang van de inwoners niet in het geding is, we werken dus vanuit het algemeen belang. Het bestuur heeft geen eigen belang en zal ook geen rol hebben in persoonlijke belangen van leden. 

Wil jij ook in het bestuur? Dat kan! Meld je bij ons, dan kun je een keer een vergadering bijwonen om te ervaren wat het werk inhoudt.

unsplash