Kootwijk Vooruit
Over Kootwijk

OVER KOOTWIJK

PAREL IN HET ZANDKootwijk is een oude kern behorend tot de gemeente Barneveld. Ongeveer 300 mensen vormen een kleine dorpsgemeenschap. De Brink is de historische kern van het dorp, waarop de oude Hervormde Kerk het middelpunt vormt. De prachtige omgeving en het dorpsgevoel zijn belangrijke reden waarom inwoners graag in Kootwijk wonen.


De natuur is uniek: Kootwijk is een parel op de Veluwe. De natuur bestaat uit bossen met voornamelijk naaldbomen (noord en west), heidelandschap (oost) en de grootste nog stuivende zandverstuiving van West-Europa, het Kootwijkerzand (zuid).


Dit is Kootwijk

NatuurDe prachtige omgeving is een heel belangrijke reden waarom inwoners zo blij zijn met ons dorp. De natuur om ons heen is uniek: Kootwijk is een parel op de Veluwe waar je volop te voet, te paard of op de fiets van de prachtige natuur, rust en ruimte kunt genieten.


De natuur bestaat enerzijds uit bossen met voornamelijk naaldbomen, anderzijds uit de grootste (nog stuivende) zandverstuiving van West-Europa, het Kootwijkerzand. Op deze zandverstuiving leven zeldzame dieren zoals de zandhagedis en de kleine heivlinder. Daarnaast zijn er nog wat plassen, zoals Loofles en de Houtbeek.


In de bossen rondom Kootwijk leven edelherten, reeën, wilde zwijnen, dassen, boommarters, hazen en konijnen: bijna

teveel om op te noemen.


DorpssfeerKootwijkers zijn er van jong tot oud, in het dorp wonen mensen van alle leeftijden. We zijn een mooie mix van geboren en getogen Kootwijkers en mensen die hier naartoe zijn getrokken.


De belangrijkste redenen dat wij er allemaal zo graag wonen, zijn de natuur, de rust en de dorpssfeer. In het dorp is er een open sociale cultuur waar de meeste mensen elkaar persoonlijk kennen.


Er zijn ook voldoende gelegenheden om elkaar tegen te komen. Kootwijk Vooruit organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten waar iedereen welkom is. Er is een stichting die jaarlijks twee culturele evenementen organiseert: Theater op ’t Zand en Kunst in Kootwijk. En de ondernemers organiseren samen met Kootwijk Vooruit de jaarlijkse Kerstmarkt.

ToerismeIn en om Kootwijk is veel toerisme. De natuur trekt jaarlijks veel bezoekers die komen genieten, met een behoorlijke kans om wilde dieren te zien.


De toeristen en (dag)recreanten genieten van de prachtige natuur en het Kootwijkerzand. Ze komen om te wandelen, fietsen, mountainbiken of om er te paard op uit te gaan. Van oudsher staat Kootwijk bekend om zijn uitgebreide netwerk van ruiterpaden. Toeristen komen ook steeds meer voor andere evenementen, zoals de kerstmarkt, Kunst in Kootwijk en het Theater op 't Zand.

 

Met name in de vakanties en tijdens weekenden komen er vele extra tijdelijke bewoners in ons mooie dorp. Het aantal recreatiewoningen is een veelvoud van het aantal huizen in het dorp.

Geschiedenis


Het dorp Kootwijk heeft een lange geschiedenis. Kootwijk komen we vanaf 1336 tegen in schriftelijke bronnen. In de kerk op de Brink is een muuranker met het jaartal 1010 gevonden door een timmerman die in 1838 werkte aan de toren van dit prachtige kerkje. Bouwhistorici zijn het erover eens dat er in de tweede helft van de elfde eeuw een kapel gestaan moet hebben, maar dat zowel het schip als de bakstenen toren van de huidige kerk uit het begin van de zestiende eeuw dateren.


Er is veel geschreven over Kootwijk. Er bestaan publicaties over opgravingen naar een middeleeuws dorp in het Kootwijkerzand, over het destijds wereldberoemde radiostation Kootwijk en over de doleantie (de afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1886met de eerste gereformeerde predikant van Nederland, dominee J.H. Houtzagers.


Heel lang is het een rustig Veluws dorp geweest met boerderijen en schaapskuddes, maar het heeft ook als knooppunt van belangrijke verkeersroutes gediend. De naam afleiding van Kootwijk zou, volgens Nairac (burgemeester van Barneveld van 1841 tot 1883), te danken zijn aan de 'wandelende hutten' van het herdersvolk dat toen deze streken bewoonde. Het Engelse 'Cote' betekende schaapskooi en 'wick' zou er volgens de oud-burgemeester wel aan toegevoegd zijn toen het er meer werden.


In 1749 telde Kootwijk 18 huizen en 96 personen, inclusief 13 knechten en dienstboden. Het aantal inwoners schommelt al sinds 1960 rond de 270. De sluiting van de school in 1983 werd het gevolg genoemd van het uitblijven van woningbouw. Sinds jaar en dag werd er verlangend uitgekeken naar uitbreiding van het aantal woningen, waarmee voorkomen had kunnen worden dat jonge Kootwijkers naar andere plaatsen moesten verhuizen. Met de komst van de woningen aan de Blaupot ten Catehof is die zo lang verwachte uitbreiding er dan eindelijk. Bron: ‘Kootwijk, een parel in het Zand’, door Gerjan Crebolder en anderen


In Kootwijk is tevens de eerste succesvolle poging ondernomen om iets te doen tegen door mensen veroorzaakte natuurschade: het zand werd bedwongen. Veel oud-inwoners hebben bij Staatsbosbeheer gewerkt en zo bijgedragen aan de prachtige natuur die ons nu omringt. Maar al lang voordat Staatsbosbeheer actief was hebben de inwoners van Kootwijk op eigen houtje boomsingels aangelegd om het dorp te beschermen tegen het zand.


Het dorp is dus steeds veranderd en met zijn tijd meegegaan. Omdat het altijd al een klein dorp is geweest, ver van alle voorzieningen, moesten de inwoners vaak zelf activiteiten ontplooien en problemen samen proberen op te lossen. Kortom “noaberschap” en “saamhorigheid” staan bij ons hoog in het vaandel, zoals dat al vele eeuwen het geval is.

unsplash