Kootwijk Vooruit
Wijkplatform

WIJKPLATFORM

INWONERS

PRATEN MET INSTANTIES

DATA WIJKPLATFORM 2023

24 mei en 11 oktober 

20:00 uur in 't Hilletje

Dit lezen we op de website van de gemeente:


In onze gemeente is een netwerk van 16 wijkplatforms. De wijkplatforms zijn een aanspreekpunt voor hun eigen wijk. In een wijkplatform werken inwoners samen met gemeente, politie, Welzijn Barneveld en de Woningstichting. Het wijkplatform pakt signalen op uit de wijk over veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang. In overleg met betrokkenen zoekt het platform naar een oplossing. Elk wijkplatform kiest een eigen manier om het wijkplatform te organiseren.


In Kootwijk zijn alle inwoners welkom op een centrale bijeenkomst die twee keer per jaar wordt georganiseerd. Uitgenodigd worden: Staatsbosbeheer, de gemeente, politie en boa, de brandweer en soms ook andere partijen zoals het AED-netwerk.


Het wijkplatform staat los van Kootwijk Vooruit en is toegankelijk voor alle dorpsbewoners, dus ook voor mensen die geen lid zijn van Kootwijk Vooruit.


De rol van Kootwijk Vooruit is beperkt. We plannen een datum en nodigen iedereen uit. Verder is het aan de inwoners zelf om agendapunten in te dienen en vragen te stellen op de bijeenkomst.


Het wijkplatform heeft een eigen e-mailadres namelijk wijkplatformkootwijk@gmail.com. Stuur hier jouw agendapunten of vragen naartoe.


unsplash