Kootwijk Vooruit
Wijkplatform

WIJKPLATFORM

Wijkplatform KootwijkNieuwe werkwijze 2024


Tijdens de ledenvergadering van van Kootwijk Vooruit op 8 december 2023 is door het bestuur samen met Bart Stolwijk een nieuw plan voorgesteld om het wijkplatform inhoud te geven. Na de presentatie is afgesproken om voor een jaar deze nieuwe vorm uit te gaan proberen en daarna te evalueren. In de eerste dorpsbijeenkomst van het Wijkplatform Kootwijk zal deze werkwijze ter bekrachting worden voorgelegd aan de inwoners van Kootwijk.


Het Wijkplatform Kootwijk in het kort:

  1. is er voor alle inwoners en initiatieven in het dorp;
  2. is een plek om informatie en activiteiten af te stemmen, voortgang te bewaken en tot eenduidige meningsvorming te komen;
  3. is openbaar;
  4. wordt door een inwoner geleid en staat los van, bijvoorbeeld, Kootwijk Vooruit;
  5. organiseert 4 overleggen per jaar met gemeente en partijen in het dorp. Hier staat in elk geval waar de voortgang van het dorpplan/gebiedsagenda op de agenda;
  6. organiseert minimaal 2 keer per jaar een dorpsbijeenkomst.


Hieronder staat de gehele nota over de nieuwe werkwijze.


unsplash